Dự án loa

Thiết kế bộ ván hở 3 đường tiếng sử dụng driver 30cm Pioneer PW-302A
Anh Linh gửi tới cho tôi 1 cặp loa 30cm hiệu Pioneer PW-302A với mong muốn dùng cặp driver này làm loa trung kết hợp với Eminence Alpha 15A chơi ván hở, thiếu tép thì chơi thêm cặp tép kèn Eminence APT-200 nữa, tức là tôi sẽ phải  thiết kế...
Thiết kế phân tần cho loa ván hở 3 đường tiếng cho Electro Voice Michigan MT12
Đề bài: Cho trước một cặp loa đồng trục 30cm Electro Voice Michigan MT12 của anh Linh. Em hãy thiết kế một bộ ván hở 3 đường tiếng sử dụng driver này kết hợp với Eminence Alpha 15A và loa tép kèn Eminence APT200 của em. Bài giải:Hình ảnh của loa...
Bộ ván hở 3way sử dụng 2 driver Magnavox 40cm và siêu tép mành Fountek NeoCD2.0
Anh Mạnh có 4 driver Magnavox 40cm không rõ model và cũng không có thông số kỹ thuật và anh muốn chơi loa ván hở 3 đường tiếng với các driver này (1 cặp làm woofer, 1 cặp chơi midrange và muốn nhờ tìm một cặp tép để ghép cho...