Dự án loa

Thiết kế phân tần cho loa ván hở 3 đường tiếng cho Electro Voice Michigan MT12
Đề bài: Cho trước một cặp loa đồng trục 30cm Electro Voice Michigan MT12 của anh Linh. Em hãy thiết kế một bộ ván hở 3 đường tiếng sử dụng driver này kết hợp với Eminence Alpha 15A và loa tép kèn Eminence APT200 của em. Bài giải:Hình ảnh của loa...