Quá trình thiết kế phân tần và dựng lại cặp loa Avalon Eidolon phiên bản clone

Anh Dũng muốn clone lại bộ Avalon Eidolon phiên bản thường và mang tới shop 3 cặp củ loa cao cấp dành cho bộ loa này với mong muốn shop thiết kế phân tần và clone lại bộ Avalon đó.

Chi phí cho toàn bộ dự án (bao gồm cả drivers và tất cả mọi thứ), về chỉ việc plug and play, từ 100,000,000 cho tới 180,000,000 tùy vào việc chơi tép Accuton màng gốm hay kim cương và tùy vào chất lượng linh kiện phân tần.

Dưới đây là quy trình của Maybelle Audio trong việc thiết kế phân tần và clone lại thùng loa Avalon và phản hồi của anh Dũng sau khi nhận hàng.