Đo đạc và thiết kế phân tần cho loa RICHARD ALLAN CG10T kết hợp với ISOPHON 30CM trong hệ loa 3 đường tiếng

Anh Quang mang tới cho chúng tôi 1 cặp loa Isophon 30cm và 1 cặp loa Richard Allan CG10T với mong muốn đóng thùng cho 2 cặp loa này và làm phân tần để ghép với một con siêu tép nữa.

1. Cặp loa Isophon 30cm mà chúng tôi đã có dịp đo trước đây.

Cặp loa này dựa vào thông số đo được thì nó hợp chơi ván hở nhưng anh Quang muốn đóng thùng cho nó. 

Loa có Fs xuống khá là sâu, tầm hơn 36Hz, Qts = 0.92, trở kháng 6 ohm.

Đo Vas thì được khoảng ~20 lít, tính ra thể tích thùng cho nó vào khoảng 130 lít vì Qts cao nên thùng khá là to. 

Dựa vào Fs, thể tích thùng Vb và đường kính của lỗ thông hơi (10cm) thì tính được độ dài của ống thông hơi vào khoảng 14cm. Lỗ càng to thì ống càng dài. 

Nếu làm ống 7cm thôi thì độ dài ông vào khoảng 5cm. 

Đáp tuyến tần số của con Isophon này đẹp nếu không muốn nói là rất đẹp. Dải tần rộng (lên tới 4kHz), SPL trung bình vào khoảng 95dB, đáp tuyến phẳng lì xuống tới tận 36Hz. 

 Như vậy anh em nào mà chơi ván hở với con này kết hợp với con tép dải rộng nữa chơi ván to một chút, nghe nhẹ nhàng một chút thì cũng khá là tinh tế. 

2. Driver Richard Allan CG10T

Con này nhìn khá là lòe loẹt và nặng, rất nặng. 

Con này sau khi đo có thông số như sau:

Thực ra con này và con Isophon 30cm ở trên đều có chức năng làm loa bass với dải tần khá là trùng nhau nhưng anh Quang muốn dùng con này làm trung. 

Fs = 37Hz (khá tốt), Qts =0.34, tỷ lệ Fs/Qes > 100 nên nếu con này được dùng làm loa bass thì sẽ chơi thùng bass reflex, trở kháng 8 ohm. 

Nếu con này được dùng làm loa bass thì lỗ thông hơi cho loa 8inch là 7cm, sau khi tính ra thì được độ dài cần có là khoảng 20cm khá là dài, có 2 lựa chọn, một là chơi ống 7cm dài 20cm, nếu dài quá độ sâu của thùng thì bắt cút cho nó quay ngoặt lên hoặc ngoặt sang ngang miễn sao đủ độ dài 20cm, hai là chơi lỗ nhỏ hơn, khoảng 5cm, thì độ dài chỉ còn cỡ 9cm thôi. Tuy nhiên với mục đích làm loa trung thì con này sẽ cần phải đưa vào trong thùng kín để tránh gây anh hưởng không tốt tới con Ísophon kia. Anh em lưu ý là vì nó làm loa trung nên nó sẽ phải đưa vào thùng kín, tức là chúng ta sẽ chia thùng loa ra làm 2 khoang, 1 khoang kín cho nó và 1 khoang bass reflex cho con 30cm của Isophon kia. Việc làm thùng kín cho loa trung là bởi vì một số lý do: một là loa trung thì không cần phải tái tạo tần số thấp hơn dải tần số trung vì việc đó đã do loa bass 30cm kia đảm nhiệm rồi, việc làm thêm lỗ thông hơi cho nó chỉ làm cho tồi tệ thêm vì vấn đề về pha, chồng lấn tần số giữa các driver và hoàn toàn không cần thiết. 

Đáp tuyến tần số của Richard Allan CG10T cho thấy khá rộng, lên tới 6000Hz với SPL trung bình vào khoảng 90 tới 95dB, đáp tuyến mượt mà. Cần một con siêu tép cắt ở 6000Hz trở lên là đẹp. 

Sau khi đo đạc thì có sơ đồ phân tần sau cho 2 cặp loa này. Loa tép để cho anh Quang tự chọn, chúng tôi thì khuyến nghị anh chơi mấy cặp siêu tép mà chúng tôi đang phân phối như Fostex T90A (9,290,000/cặp) hay Fountek NeoX2.0 (4,000,000/ cặp). 

Đáp tuyến tần số sau phân tần như sau:

Chúng tôi có thể làm sẵn và về anh chỉ việc cắm rút là ok. 

Audible Hertz Shop.