Ghép loa 30CM ISOPHON với RFT L3060, Isophon DKT 11-C110-8 và Fostex T925A

Anh Quang mới tới cho chúng tôi mọt cặp loa 30cm màng lõm tròn hình bát của Isophon đang được đóng thùng để chơi cùng với bộ ván hở 3 đường tiếng của anh với mong muốn sửa lại phân tần và tính toán lại thùng để cho nó hòa hợp với bộ ván hở 3 đường tiếng ở trên của anh. Bộ ván hở này chính chúng tôi đã thiết kế cho anh.

Hình ảnh em 30cm Isophon đây:

Chúng tôi đo thử xem em nó cơ chơi ván hở được không mà sao phải đóng thùng thì em nó chơi ván hở được với Qts rất cao, cỡ 1.2, bằng với Eminence Alpha 15A mà chúng tôi đang phân phối. Nhưng anh Quang vẫn muốn chơi thùng. 

Loa có Fs khá tốt ở 39Hz, trở kháng vào khoảng 6 ohm nhìn theo đặc tuyến trở kháng đo được. Qts = 1.2 loa có thể chơi ván hở được tuy nhiên sẽ hơi yếu bass vì đường kính loa hơi nhỏ (30cm) sẽ phải đánh chồng tần với RFT L3060 hoặc là phải dùng thùng loa ván hở kiểu open back (hở lưng) và ván khá to.

Tỷ số Fs/ Qes của loa < 50 nên loa này hoàn toàn phù hợp để chơi thùng bass reflex với thể tích tầm 50 lít. Lỗ thông hơi 10cm dài tầm 20cm để có thể kéo Fs xuống tầm 50Hz. 

Đáp tuyến tần số của em này rất hẹp, chỉ tới tầm 600Hz là cùng với SPL trung bình chưa tới 90dB, đáp tuyến nhấp nhô như sóng thần. Con này muốn có bass thì phải oánh trùng dải với con RFT L3060 phía trên nếu cần.

Sơ đò phân tần kết hợp với bộ ván hở 3 đường tiếng sẵn có của anh Quang như sau.


Đáp tuyến sau khi cập nhật phân tần mới.

Đáp tuyến này khá nhiều gợn mà để xử lý hết sẽ phải dùng mạch phức tạp hơn nữa. 

Audible Hertz Shop