Bộ loa ván hở của anh Hà

Bộ loa ván hở của anh Hà sử dụng củ 30cm Phillips AD 12202-M8. Củ này khi đo đạc thì không thích hợp để chơi ván hở do Qts hơi thấp (hơn 0.4 một chút) tuy nhiên anh Hà vẫn muốn chơi và như thế sẽ cần phải có tấm ván lớn. Kích thước ban đầu định làm thì sẽ phải cao tầm 1.7m nhưng do hạn chế về không gian nên giảm xuống còn hơn 1m và sử dụng 2 cánh 2 bên có thể thay đổi được độ mở với kích thước của 2 cánh khác nhau để hạn chế việc triệt tiêu tần số thấp.
Shop lắp thêm siêu tép Fostex T925A (hơn 17t/ cặp chưa phân tần) cắt ở tần số 10,000Hz bao phê dải trung cao.
#openbaffle #openbafflespeaker #loavanho #phillipsad12202m8 #phillipsspeaker #fostex #fostext925