GHÉP LOA 30CM ISOPHON VỚI BỘ VÁN HỞ 3 ĐƯỜNG TIẾNG

Anh Quang mới tới cho chúng tôi mọt cặp loa 30cm màng lõm tròn hình bát của Isophon đang được đóng thùng để chơi cùng với bộ ván hở 3 đường tiếng của anh với mong muốn sửa lại phân tần và tính toán lại thùng để cho nó hòa hợp với bộ ván hở 3 đường tiếng ở trên của anh. Bộ ván hở này chính chúng tôi đã thiết kế cho anh.

Hình ảnh em 30cm Isophon đây:

Chúng tôi đo thử xem em nó cơ chơi ván hở được không mà sao phải đóng thùng thì em nó chơi ván hở được với Qts rất cao, cỡ 1.2, bằng với Eminence Alpha 15A mà chúng tôi đang phân phối. Nhưng anh Quang vẫn muốn chơi thùng. 

Loa có Fs khá tốt ở 39Hz, trở kháng vào khoảng 6 ohm nhìn theo đặc tuyến trở kháng đo được, Qts = 1.2 (nếu làm thùng sẽ khá là to, theo tôi thì nên chơi thùng open back là đẹp nhất). 

Đáp tuyến tần số của em này rất hẹp, chỉ tới tầm 600Hz là cùng với SPL trung bình chưa tới 90dB, đáp tuyến nhấp nhô như sóng thần. Con này muốn có bass thì phải oánh trùng dải với con RFT L3060 phía trên.  

Sơ đò phân tần kết hợp với bộ ván hở 3 đường tiếng sẵn có của anh Quang như sau. Anh có thể tận dụng con tụ 68uF lắp sẵn ở con RFT và chỉ cần mua thêm con tụ 47uF thay cho con 68uF ở con RFT và một cặp cuộn cảm 1.2mH là ok. 

Chi phí làm thêm này chỉ cỡ khoảng vài trăm ngàn tiền phân tần. 

Đáp tuyến sau khi cập nhật phân tần mới.

Phần thiếu hụt ở tần số thấp sẽ được bù lại bởi thùng mặc dù theo chúng tôi thì anh nên tìm mọt con driver bass tốt hơn con này. Con này đáp tuyến không đáp ứng được.  

Audible Hertz Shop